اس ام اس دوری و دلتنگی

اطلاعیه

اس ام اس دلتنگی

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت اس ام اس دلتنگی در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

دور که میشوم، نزدیکتر می آید…! نزدیک که میشوم، دورتر میرود…! انگار که این ” فاصله ” همیشه باید به شکلی رعایت شود !

.

.

.

*****♥♥♥******

زمستان است و من شنیده ام روزها کوتاه تر میشوند ولی . . . نمیدانم چرا دارند این روزها هی بلندتر میشوند، بی تو !

.

.

.

*****♥♥♥******

بین من و تو مرگ نمی تواند جدایی بیندازد… فاصله که دگر هیچ…

.

.

.

*****♥♥♥******

در دوری لذتی است که در با هم بودن نیست چون در با هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار . . .

.

.

.

*****♥♥♥******

رفتــه ای و مــن هــر روز، بــه مــوریــانــه هــایــی فکــر مــی کنــم کــه آهستــه و آرام گــوشه هــای خیــال ام را مــی جــونــد! تــا بــی “خیــال” نشــده ام، بــرگــرد . . .

.

.

.

*****♥♥♥******

هرگز از دوری این راه مگو! و از این فاصله ها که میان من و توست و هرگاه که دلت تنگ من است، بهترین شعر مرا قاب بکن به نگاهت بگذار! تا که تنهایی ات از دیدن من جا بخورد! و بداند که دل من با توست و همین نزدیکی ست

.

.

.

*****♥♥♥******

گرچه از فاصله ی ماه به من دورتری ولی انگار همین جا و همین دورو بری ماه میتابد و انگار تویی میخندی باد می آید و انگار تویی میگذری

.

.

.

*****♥♥♥******

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمی شود، کمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم …

.

.

.

*****♥♥اس ام اس دلتنگی♥******

استخوان هایم را به دانشمندان بسپارید … شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی ! من از دوری تو منقرض شدم …

.

.

.

*****♥♥♥******

آنقـدر نیستـی کــه گاهــی حـــس مـی کنـم عشــق را نسیـه به مـن داده ای بی تـابــم ! نقـــد می خــواهـمــت . . .

.

.

.

*****♥♥♥******

مثل این که این دل، آدم بشو نیست ! با لبخندت خر می شود و با دوریت سگ !

.

.

.

*****♥♥♥******

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی ، همین حوالی . . .

.

.

.

*****♥♥♥******

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان … آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود …

.

.

.

*****♥♥♥******

چندان هم دور نیستی ؛ فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای ! آری ، “نمیدانم” کجایی ؟

0 نظر تا کنون ارسال شده است.