115.اس ام اس عاشقانه

اطلاعیه

اس ام اس دلتنگی

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت اس ام اس دلتنگی در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

[ad_1]
رفتنــــت
آن قدرها که فکر مي کني
فاجعه نيست
من مثل بيدهاي مجنون ايستاده مي ميرم...

براي زن که نبايد زياد شعر نوشت ، بايد برايش مدام شعر خواند .
مهم نيست که شعر مال او باشد يا نه ، زن دوست دارد معشوقش برايش شعر بخواند
و وقتي در شعر حرفي از بوسه مي آيد اورا ببوسد ،
وقتي حرفي از گيسو باشد موهايش را نوازش کند
و اگر کار شعر به جدايي کشيد ، محکم دست زن را بفشارد و بگويد :
اما من که تورو تنها نميزارم …

ليـــاقــت مــي خواهــد
بـــودن در شعــر هـــاي دختــريــــ کهــــ
بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــي ريـــزد
تعجـــب نکــــن !
در بي ليـــــاقتي تـــو شکـــي نيـــست
اينجـــا دليـــل بــودنـــت ميـــان بغــــض هــــايـــم
خــريتـــــ خـــودم اســـت نـــه ليـــاقــــت تــــو …!

من همان دختري هستم که بعدها به دخترت نشان ميدهي و مي گويي : اين را
دوست ميداشتم..
او از تو خواهد پرسيد چه شد که جدا شديد؟
بگو تقصير خودش بود
ديوانه بود...
نشانه اش هم اين است که او هنوز هم عاشق من است...

کافي است قـــ ـــ ـــلبت کــمـي بي احتــيــاط قـــدم بردارد
و پـــايــش گــيـــر کــند به نــ ـــ ـــگـــــاه ديــ ــگري
آنجاست که عـ ــ ـشــق آغــ ـاز مي شود ...!

ميداني سه رکن حس کردن يک نفر چيست؟
اينکه اول عاشقش باشي..
بعد درگير احساس عاشقي با او..
در نهايت عاطفه اي را خرجش کني که لياقتش را دارد
اين سه مي شوند همانيکه بايد بشوند
آنوقت حساس ميشوي
حســـاس
در انتخابش
در نگاههايش
در صحبت کردنش
او براي توست
تو از آن ِ او
گاهي مغروري براي داشتن او
حسودي از ديدن نگاه هايي جز تو روي او
ميخواهي خودت باشي و او
او همان کسيست که قبلاً بوده
چشمهاي تو اَند که او را جوري ديگر مي بينند
قلـ?ــبت جور ديگري مي تپد
فکرت درگيرش مي شود
آري
اينگونه شد تو عاشــق شدي

نباش حرفي نيست...
انجا که بايد باشي هستي!
اينجا درقلبم...

"زخم ها خوب مي شوند.....اما....
خوب شدن با روز اول شدن خيـــــــــــلي فــــــــــــرق دارد...."

بيــــراهہ هم...
براے خودش راهيســـت !!
وقتے...
قــــرار باشـد !
مـــرا بہ تـــــو برسانــد...!

ميترسم خسته شوي
از اينکه هر شب "تو"
به خوابم مي آيي.
آدرس خوابهايت را بده
تا امشب "مناز شروع نفسهاي حضرت آدم تا پايان نفسهاي آخرين آدم دوستت دارم

[ad_2]

0 نظر تا کنون ارسال شده است.